Príprava podkladu

Je jedna z najdôležitejších vecí pri podlahách. Aby sme docielili čo najdlhšiu životnosť podlahy musíme mať vhodný podklad.Každá podlaha má iné vlastnosti a je na podlahárovi aby správne posúdil podklad prípadne jeho ďalšiu úpravu.

na podklade posudzujeme:

  • rovinnosť
  • vlhkosť
  • pevnosť
  • teplota podkladu

Príprava podkladu môže spočívať v lokálnom vyspravení prípadne v nivelizovaní celého objektu.

Na prípravu podkladu máme profesionálne vybavenie.