Príprava podkladu

Je jedna z najdôležitejších vecí pri podlahách. Aby sme docielili čo najdlhšiu životnosť podlahy musíme mať vhodný podklad.Každá podlaha má iné vlastnosti a je na podlahárovi aby správne posúdil podklad prípadne jeho ďalšiu úpravu.

na podklade posudzujeme:

  • rovinnosť
  • vlhkosť
  • pevnosť
  • teplota podkladu

Príprava podkladu môže spočívať v lokálnom vyspravení prípadne v nivelizovaní celého objektu.

Na prípravu podkladu máme profesionálne vybavenie.


Fatal error: views_plugin_display::destroy(): The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition "metatag_views_plugin_display_extender_metatags" of the object you are trying to operate on was loaded _before_ unserialize() gets called or provide an autoloader to load the class definition in /home/html/kvp-podlahar.sk/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display.inc on line 286